Keksintö vai liikeidea?

Mikä on keksinnön merkitys ja sijoittuminen start-upeissa tai muissa keksinnön ympärille perustetuissa yrityksissä? Itse keksijänä näen sen aina alkavan yrityksen perustana, ihan samoin kuin liikeideakin on yrityksen perusta.

Käytännössä yrityksen liikeidea on keksintö, ja vastaavasti keksintö voi olla liikeidea.

Keksintö muodostaa perustan, jonka päälle rakentuu kaikki toiminnot. Mikäli keksintö pettää, niin koko organisaatio romahtaa. Näin ollen keksintö on hyvin merkittävä asia.

Keksijä on se henkilö, jonka tulee osata valmistaa keksintönsä niin vankaksi, että se kestää koko organisaaton painon, näin vertauskuvallisesti esitettynä.

Kuvan talossa on liiketoiminnan pääosiot. Keksintö tai liikeidea on aina perusta.

 Mikäli keksintö on huono, niin yritys kaatuu. Itseasiassa kaikista näkemistäni keksinöistä hyvin harva on niin huono, ettei se kelpaisi edes jonkinasteiseen liiketoimintaan. Voisin sanoa, että liiketoimintaan kelpaamattomia on alle 15 % kaikista keksinnöistä. En tarkoita tässä ideoita, vaan keksintöjä.

Tulee huomioida myös se, että keksintö muuttuu monesti erilaiseksi, kun se kohtaa asiakaan tarpeet.

Tämä on ristiriidassa bisnespuolen keksintöjen arvioinnin kanssa, ja startuppien menestyksen kanssa. Sillä yli 90 % keksinnöistä hylätään kelpaamattomana. Iso osasyy tähän on keksijän puutteelliset tiedot keksinnön valmistelusta liiketoimintaan, ja mahdollisuuksien puute saada tietoa tai apujoukkoja.

Yrityksen tarve keksijää kohtaan löytyy tältä sivulta.

Monia liikeideoita ei patentoida, tai suojata mitenkään. Esim. joku keksii tehdä uudenlaisia ja erikoisia hampurilaisia, ja menestyy niiden myynnillä hyvin. Tällöin itse keksintöä ei ole tarvetta patentoida. Jos toiminta laajenee, niin rekisteröity tuotemerkki, tms, (esim Hesburger, joka lähti yhdestä pikkugrillistä liikkeelle)

Oleellista on kuitenkin se, että ideasta tulee keksintö, ja se jalostuu innovaatioksi, eli toimii ja myy.