Terminologia

Olen huomannut,että innovaatioiden ympärillä pyörii vaikka minkälaista terminologiaa.  Tässä on kuitenkin sanat, ja niiden merkitykset, kuten niitä kotimaassamme pitäisi käyttää.

Idea:

oivallus, uusi ajatus, aate, pulman ratkaisu. esim. Keksi mainion idean. Sai kurssilta uusia ideoita. Menetelmän idea on se, että – –

Ajatus, oivallus, keksintö, pulman ratkaisu

taustalla oleva vaikute, aate

järki, selitys jollekin.

 

Keksintö:

Keksimisen tulos, varsinkin ennen tuntematon (tekn.) laite, menetelmä, tieteellinen teoria tms. esim. Nerokas, mullistava keksintö. Ihmiskunnan suuret keksinnöt. Sähkölamppu on T. A. Edisonin keksintö.

ajatus, idea, päähänpisto. esim. Oli sinun keksintö(ä)si kutsua vieraita.

 

Innovaatio:

Uutuustuote, teollinen uusi tuote, uudistus, teollinen keksintö

Eli: Ideasta voidaan valmistaa keksintö, ja keksintö voidaan kaupallistaa, jolloin kyseessä on innovaatio.

 

Keksijä:

Henkilö. Keksii idean ja tekee ideasta keksinnön.

Puhekielessä voidaan kysyä: Kukahan tämän tulostimen keksi tähän hyllyyn laittaa? Kuitenkaan tulostimen siirtäjä ei ole keksijä tällä perusteella.

 

Innovaattori:

Ulkomaankielestä muunnettu sana, kun keksijä -sanaa ei ole haluttu käyttää sen negatiivisen imagon vuoksi.


Sarjakeksijä:

Keksijä. Sarjakeksijällä tarkoitetaan keksijää, joka tekee useita onnistuneita innovaatioita. Termi on epäselvä siksi, että esim. ammattisäveltäjää ei kutsuta sarjasäveltäjäksi. Vastaavasti harrastesäveltäjää ei sanota säveltäjäksi, kuin teoksensa kohdalla.

 

Proto, prototyyppi:

idean, tutkimuksen tai suunnitelman pohjalta valmistettu keksinnön koekappale, testimalli, konkretisoitunut idea. rakentamalla prototyyppi saadaan selville, toimiiko keksintö.

 

Tuotekehitys:

keksinnöstä tehdään myytävä tuote, ts. innovaatio. Yleensä tuotekehitykseen luetaan mukaan kaikki, mitä keksintö tarvitsee ollakseen valmiina kaupan hyllyllä. Toisinaan tuotekehitysprosessi kokonaisuudessaan käsittää kaiken, ideasta kaupan hyllylle asti. Eli kehitetään uusi tuote nollatilanteesta.

 

Pilotti, pilotointi:

Ensimmäiset keksinnön pohjalta tehdyt tuotteet, joita on jo tuotekehitetty. Voi myös tarkoittaa ensimmäistä erää, joka toimitetaan asiakaalle koekäyttöön.  Pilotoinnin tarkoitus on testata, tarvitseeko tuote vielä viimeisiä muutoksia, ennen kuin se on valmis tuotantoon ja myyntiin. Monesti pilottikappaleet myydään hieman alemmalla hinnalla, jolloin saadaan jo liiketoimintaa. Pilotoinnin jälkeen tuote on valmis. Pilotointi testaa myös keksinnön ympärillä olevan yrityksen toiminnan. Pilotoinnin jälkeen pitäisi kaiken olla kunnossa: Asiakas saa tuotetta halutessaan.

 

Protopaja, protolabra:

tila, jossa on työkaluja, laitteita ja materiaalia idean konkretisoimiseksi, eli keksinnön valmistamiseksi.

 

Immaterialiset oikeudet, patentti

Omistusoikeus (ts. kielto-oikeus) keksintöön tai teokseen, jne. ja niiden kaupalliseen valmistamiseen.


Start-Up

Tuore vasta perustettu yritys, joka hakee voimakasta kasvua. Tai yleensäkin yrityksen startaaminen.

kts. Wiki tästä

 

Patenttijärjestelmä, patentoiminen:

Suojaus- ja julkistamisjärjestelmä. Monesti unohdetaan, että patenttijärjestelmä on maailmanlaajuisesti tarkoitettu myös julkaisemisjärjestelmäksi. Tutkijan työssä tämä toimii hyvin. Kts. PRH 

Open Innovation

Avoin idea/keksintö. Vaikka jokin perusidea, josta yleensä ryhmän jäsenet tekee omia sovelluksia patentteineen, ehkä maksamatta korvausta idean alkuperäiselle keksijälle.

Taikka isommalla porukalla koitetaan saada jonkun esittämä idea/keksintö paremmaksi, ja kaikilla on siihen oikeus. Sanaa on vaikeahko määrittää tarkasti.

 

PCT, PCT -hakemus

Kansainvälinen patenttihakemusjärjestelmä. Nimensä mukaisesti vain hakemusjärjestelmä, ei patenttijärjestelmä.

 

Pikkupatentti

Kts. Hyödyllisyysmallisuoja.

 

Lähteet: Sivistyssanakirja