Lisenssi

Lisenssisopimus, lisensointi.

Keksijä antaa luvan jollekin firmalle valmistaa suojattua tuotettaan, ja saa itselleen rahallista korvausta vastineeksi.

Lisenssisopimuksia on monenlaisia, ja ne yleensä muokataan osapuolia miellyttäviksi. Periaatteessa ei ole yhtä ja samaa mallia pohjaksi. Lisenssisopimuksista löytyy tietoa googlaamalla, myös englannin kielellä.

Itse tekemäni lisenssisopimukset ovat olleet seuraavankaltaisia, joka on miellyttänyt ostajaa ja itseänikin, sekä toimineet suomen oloissa hyvin kohdallani. Tämä sopimustyypi on sekoitus osamaksusta, lisenssistä jä myymisestä. Värjäsin punaiseksi tietyt oleelliset kohdat. (alla)

Yksinkertaisesti keksinnön hinta on määriteltävissä  tämän laskennan mukaan. Keksijänä haluan estää ostajaa ostamasta keksintöni ”pöytälaatikkoon”, eli ostaja ostaisi keksintöni pois markkinoilta, ettei se ajautuisi vaikka kilpailijan käyttöön. Näin sopimuksessa on siis vaatimus minimimyynnistä, xx kpl/vuosi

Keksinnön suojaus on toteutettu normaalilla suomalaisella patentilla. Patentti säilyy keksijän hallussa niin pitkään, kunnes koko kauppasumma on maksettu ns. lisenssimaksuilla, joka on oikeastaan osamaksu, joka on sidottu myyntiin.

Tämä myyntimääriin sidottu osamaksu on yrityksen kannalta usein miellyttävä. Ja keksijäkin  saa heti jotain, eli tuo sopimuksen allekirjoitushetkellä sovittu summa. Toki summa voi olla isompikin, riippuen siitä kuinka potentiaaliseksi ostaja keksinnön näkee. Mutta periaatteessa kannattaa aina laatia jokin summa tuohon kaupantekohetkeen, sillä se pistää osapuolet liikkeelle. Rahan siirto aina kummasti aktivoi ihmisiä.

Tämä sopimus myös ”pakottaa” ystävällisesti ostajaa viemään keksintöä eteenpäin. Mukavammin sanottuna tämä kohta selvittää yhteistyöhalukkuuden ja suunnan.

Sopimus pitää sisällään myös erikseen mainitusti salassapitosopimuksen. Tämä lienee itsestään selvää monestikin, mutta ei maininta  pahaa tee.

Tämä sopimus ei suoraan varmastikaan käy kaikkiin keksintöihin, Enkä takaa sen varmuutta ja sanamuotoja, mutta antaa suuntaa, ja sitä voi muokata haluamakseen.

Kannattaa googlata myös muita sopimusmalleja. Oma ajatus tässäkin on se Less is more -ajattelu. Mitä vähemmän tekstiä, sitä selkeämpi sopimus on. Monesti liika teksti antaa mahdollisuuden kiertää asioita.

Esimerkkinä vaikka näin: Autojen pysäköiminen talojen katoille on kielletty.

Jos lähdetään selittelemään: Autojen pysäköiminen talojen katoille on kielletty, koska autot saattavat pudota katon kaltevuudesta johtuen. Nyt tässä jälkimmäisessä lauseessa on tulkinnanvaraa: jos järjestetäänkin niin, että autot eivät putoa, niin salliiko lause tällöin autojen pysäköimisen katoille? Tilanne on epäselvä.

 

Sopimusmalli:

—————————–

I. Sopimuksen kohde

Nk. xxx tuoteryhmä, eli xxxx xxxxxxx keksimät ja kehittämät xxxxxxxxx  ja xxxxxxxxx tarkoitetut keksinnöt kokonaisuudessaan, sekä niihin liittyvä liiketoiminta, patenttihakemukset, mittaustulokset, mainosmateriaali, palkinnot, asiakasrekisterin, xxxx tuote- nimen, mitoitukset ja niiden valmistamiseen liittyvät piirustukset.

 1. Luovuttaja: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx henkilö/yritys ) ( jäljempänä myös Myyjä )
 1. Ostaja: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yritys     (jäljempänä Ostaja)

2.Kaupan ehdot

 1. Myyjä sitoutuu myymään / lisensoimaan ns. xxxxx tuotteen oikeudet. Ostaja sitoutuu ostamaan sopimuksen kohteen tämän sopimuksen ehdoilla.
 1. Ostajan tarkoituksena on ostaa yksinoikeus, valmistaa/myydä ja kehittää edelleen xxxx tuotetta.
 1. Myyjä luovuttaa paperilla ja suullisesti kaiken tietotaidon Ostajalle tai Ostajan nimeämälle henkilölle. Tieto, jonka siirtäminen paperilla on vaikeaa, siirretään opastamalla face-to-face. Tätä opetusta varten Myyjä sitoutuu käyttämään aikaansa yhden viikon ajan, joka kuuluu kauppasummaan.
 1. Myyjä sitoutuu antamaan puhelimitse kohtuuden rajoissa teknistä tukea ilman eri veloitusta, jolla helpotetaan ostajan liiketoimien käynnistymistä/tuotekehityksen etenemistä.
 1. Ostaja voi myöhemmin halutessaan ostaa konsultaatiota Myyjältä hintaan 40/h.

(matkakulut verottajan kulloinkin hyväksymän korvauksen mukaan laskuttaen )

 1. Myyjä sitoutuu säilyttämään Ostaja lla ensisijaisen osto-option kaikkiin oikeuksiin ja patenttiin tämän sopimuksen voimassaoloajan.

Lisenssimaksuna/osamaksuna maksetut maksut lyhentävät koko kauppahintaa (Osamaksu).

 1. Kauppahinta:

Yksinoikeuksista  Ostaja maksaa lisenssimaksua / osamaksua 35.000 € saakka (kolmekymmentäviisituhatta euroa) Alv 0 % seuraavasti:

–        Yli xxxxxx tehjoisista   myydyistä laitteista 250 €

–        Alle xxxxxx tehoisista myydyistä laitteista 100 €

Lisäksi tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan tiedonsiirrosta ja tulevasta opetuksesta 5.000 €, joka vähennetään kauppasummasta. Tämän 5000 €:n summan suoritettuaan Ostaja voi vapaasti käyttää patenttien ulkopuolisia Myyjän luovuttamia tietoja, laskelmia, teknisiä ratkaisuja ja mittaustuloksia omiin tuotteisiinsa.

 

 1. Maksuehdot:

osamaksu / lisenssimaksu maksetaan kunkin kohteen osalta Myyjän ilmoittamalle tilille laskua vastaan 14 pv kuluessa siitä, kun Ostaja on saanut asiakkaalta maksun. Ostaja on velvollinen informoimaan Myyjää tapahtuneista kaupoista.

Myyjä on velvollinen pitämään kirjaa tämän sopimuksen kohteena olevien tuotteiden/keksintöjen myynnistä, ja näyttämään tapahtumat Ostajalle näin vaadittaessa.

 1. Yksinoikeuden siirtyminen:

Myyjä sitoutuu luovuttamaan Ostaja lle laitteiden, keksintöjen ja konseptin lisenssioikeudet ja sitoutuu olemaan kilpailematta Ostaja n kanssa ko konseptilla tai vastaavalla.

Myyjä sitoutuu olemaan valmistamatta tai myymättä ko. laitteita/keksintöä.

Uudet asiakaskontaktit/asiakkaat myyjän tulee ilmoittaa ja välittää välittömästi Ostaja :lle.

Mikäli Ostaja ei ole saanut vähintään 10 maksettua kauppaa vuosittain, tämän sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä alkaen, niin myyjälle palautuu täydet oikeudet hyödyntää keksintöä, ja tämä sopimus puretaan. Maksettuja osamaksuja/lisenssimaksuja ei palauteta ostajalle.

Kun koko kauppasumma on maksettu, siirtyy ostajalle yksinoikeus ko. Tuotteeseen ja patenttihakemuksiin/patentteihin, jotka tällöin siirretään ostajan nimiin.

Myyjä lupautuu olla tekemättä mitään jälleenmyynti tai myyntisopimuksia koskien ko. tuotetta/keksintöä tai vastaavaa koskaan.

lll. Voimaantuloehto:

Sopimus tulee ostajaa ja myyjää sitovaksi tämän sopimuksen allekirjoituksella.

lV. Luottamuksellisuus

Ostaja ja Myyjä sitoutuvat olemaan ilmaisematta tämän sopimuksen sisältöä kolmannelle taholle ilman toisen sopijapuolen antamaa lupaa tai ellei se ole välttämätöntä tämän sopimuksen ehtojen täytäntöön panemiseksi tai sopijapuolta velvoittavan säännöksien tai viranomaismääräyksien täyttämiseksi.

V: Erimielisyyksien ratkaisu.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksimielisessä välimiesoikeudessa.

Vl. Sopimuskappaleet

Tätä sopimuksesta on laadittu kaksi yhtenevää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolille.

xxx paikssa .  xx .päivänä marraskuuta 2011

XXXX oy                                                     Keksijä xxxxxx jonka yritys xxx Ay

Ostaja                                                                          Luovuttaja / Myyjä